“Cắm” sổ lương

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Xã A Túc, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có tới 235/396 gia đình chính sách và cán bộ hưu trí được nhận tiền lương từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1.200.000đ/tháng. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, họ không hề được nhận lương, bởi sổ lương đã mang đi “cắm” với lãi suất cắt cổ.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/2/144224