Cam Ranh: Triển khai nhiều đề tài khoa học công nghệ

  3 liên quanGốc

  Theo thống kê của UBND thành phố Cam Ranh, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố triển khai nhiều đề tài khoa học công nghệ. Trong đó, có 2 đề tài cấp tỉnh (Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh; Ứng dụng quy trình trồng táo theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cam Thành Nam); ....

  Theo thống kê của UBND TP. Cam Ranh, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố triển khai nhiều đề tài khoa học công nghệ. Trong đó, có 2 đề tài cấp tỉnh (Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hóa xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh; Ứng dụng quy trình trồng táo theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Cam Thành Nam); 2 đề tài cơ sở (Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển đảo Cam Ranh; Xây dựng mô hình ủ phân chuồng phục vụ sản xuất nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số xã Cam Thịnh Tây).

  Bên cạnh đó, thành phố triển khai nhiều mô hình khuyến nông lâm ngư như: Thâm canh lúa Đài Thơm 8; thâm canh bắp nếp lai HN 88; nuôi thương phẩm sò dương; nuôi tôm chân trắng ứng dụng chế phẩm vi sinh… Ngoài ra, thành phố còn đưa vào ứng dụng các đề tài của tỉnh như: Hoàn thiện quy trình canh tác 3 giống xoài Hòa Lộc, Úc và Canh nông; nâng cao hiệu quả công tác an ninh trật tự, góp phần phát triển du lịch bền vững của Khánh Hòa; nghiên cứu đề xuất một số khu vực có thể phục hồi, tái tạo rạn san hô phục vụ du lịch sinh thái Khánh Hòa…

  V.L

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202012/cam-ranh-trien-khai-nhieu-de-tai-khoa-hoc-cong-nghe-8198667/