Cam Ranh: Tăng cường sản xuất muối niên vụ 2021

  2 liên quanGốc

  UBND thành phố Cam Ranh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, phường Cam Nghĩa và xã Cam Thịnh Đông thực hiện rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng đồng muối.

  UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan, phường Cam Nghĩa và xã Cam Thịnh Đông thực hiện rà soát thực trạng cơ sở hạ tầng đồng muối.

  Theo đó, căn cứ diện tích thực tế đang sử dụng vào mục đích sản xuất muối, tình hình liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm muối bền vững và khả năng cân đối giữa năng lực sản xuất với sản lượng bình quân tiêu thụ hàng năm, các địa phương có diện tích sản xuất muối vận động các hộ diêm dân tổ chức lại các tổ chức của diêm dân (tổ hợp tác, hợp tác xã muối) theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư phát triển hạ tầng, liên kết với doanh nghiệp chế biến theo chuỗi giá trị để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương giữ ổn định diện tích các đồng muối công nghiệp hiện có để phát triển sản xuất muối công nghiệp phục vụ cho công nghiệp hóa chất, tiến tới giảm dần nhập khẩu, tạo điều kiện tiêu thụ muối thủ công cho diêm dân. Ngoài ra, cần rà soát, xác định những diện tích sản xuất muối thủ công có tiềm năng, chất lượng tốt, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến muối nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng…

  Được biết, TP. Cam Ranh có 179ha muối, trong đó khu vực doanh nghiệp 139ha; hợp tác xã 14ha; diêm dân 26ha, tập trung tại 2 địa bàn Cam Nghĩa và Cam Thịnh Đông.

  V.L

   Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202104/cam-ranh-tang-cuong-san-xuat-muoi-nien-vu-2021-8212952/