Cấm phát triển “lừ” tiêu diệt thủy sản trên phá Tam Giang

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Ngày 2-4, UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phối hợp các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Phú Lộc thống kê, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng “Lừ” trên vùng đầm phá Tam Tam Giang - Cầu Hai.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144494&sub=72&top=41