Cảm ơn tình yêu

Mới đây, cô bạn đồng nghiệp của tôi tỏ ý không tin và không thích cách tôi phủ nhận tình yêu khi chơi trò ngắt lá để xem “yêu hay không yêu”. Cô bạn quả quyết rằng tôi phải rất yêu người đàn ông đầu tiên trong đời - cho dù tôi cố tình không nhận ra! Tôi đùa lại rằng, cũng giống như cô ấy khi nói về mối tình hiện tại của cô ấy: Khi thế này, khi thế kia, lúc mưa lúc nắng, lúc giận lúc thương.