Cám ơn tác giả Lê Thanh Phong

Các bài viết của Lê Thanh Phong có tác dụng rất lớn trong việc chống tham nhũng, anh thật dũng cảm, không phải nhà báo nào cũng dám viết những nội dung như vậy đâu.