Cảm ơn những người đã đem trả lại Hà Nội một loại hình nghệ thuật độc đáo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sau bài viết: Những ông "quan" hát xẩm trên phố, báo Kinh tế và Đô thị đã nhận được rất nhiều phản hồi của bạn đọc, trong đó có những đóng góp và ý kiến nhận xét xác đáng của nhiều gị giáo sư, tiến sỹ và người nước ngoài.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=28991