Cấm nhiều hành vi trong kinh doanh đa cấp

Theo Dự thảo nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà Bộ Công thương đang xây dựng, nhiều hành vi sẽ bị cấm.

Cấm nhiều hành vi trong kinh doanh đa cấp - Ảnh 1

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Cụ thể, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp chỉ được thực hiện đối với hàng hóa. Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm.

Bên cạnh đó, cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi: yêu cầu phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để trở thành người tham gia bán hàng đa cấp; yêu cầu phải mua một số lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để trở thành người tham gia bán hàng đa cấp; cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó; từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng…

Những tài sản, hàng hóa sau không được kinh doanh theo phương thức đa cấp gồm: hàng hóa thuộc danh mục cấm kinh doanh, danh mục hạn chế kinh doanh, cấm lưu thông; hàng hóa là thuốc, trang thiết bị y tế, các loại thuốc thú y (bao gồm cả thuốc thú y thủy sản), thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; các loại hóa chất nguy hiểm và sản phẩm có hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật; sản phẩm nội dung số và tài sản được tạo ra trong các chương trình phần mềm máy tính.

Duy Hoàng