Cấm người dân... chết

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Xã trưởng xã Sarpourenx thuộc vùng Tây Nam Pháp đã ra một quy định kỳ lạ là cấm người dân chết trong xã trừ phi người đó sở hữu một lô đất trong nghĩa trang. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/217331.asp