Cẩm nang dành cho học sinh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Cẩm nang dành cho học sinh là bộ sách đắc dụng của NXB Trẻ dành cho mùa thi năm nay, gồm 3 tựa:

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/5/23/240222.tno