Cẩm nang của hiệu trưởng

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Nhà xuất bản Hà Nội vừa phát hành cuốn “Sổ tay công tác nhà trường” do Sở GD-ĐT biên soạn và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giám hiệu các trường. Một hiệu trưởng sắp về hưu ngậm ngùi: “Giá mà có nó sớm thì bọn mình đã đỡ vất vả bao nhiêu”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/166988