Cẩm nang: Cấy lúa xuân muộn

(Dân Việt) - Trước khi cấy phải làm đất, cày bừa kỹ cho nhuyễn bùn, sạch cỏ, kéo phẳng, luống rộng 2m, rãnh 20 - 25cm, sâu 10 - 15cm để tiện cho việc rút cạn nước, đi lại chăm sóc, bón phân và thu diệt ốc bươu vàng.

Kỹ thuật cấy: Nên làm đất trước khi cấy 1 ngày để bùn lắng, giữ mực nước 1 - 2cm vừa dễ cấy vừa giúp cho lúa đẻ nhánh thuận lợi. Tuổi mạ khi cấy từ 2,5 -3,0 lá. Mật độ cấy với lúa lai, ruộng đất tốt cấy 30-35 khóm/m2; lúa thuần, ruộng đất xấu cấy 40-45 khóm/m2 và đều chỉ cấy 1 -2 dảnh/khóm. Khi cấy hạn chế mạ bị tổn thương bộ rễ, dùng xẻng xúc nhẹ nhàng từng miếng đất mạ, vận chuyển tránh dập nát, xúc đến đâu cấy ngay đến đó không nên để mạ qua đêm, không được nhổ mạ đem cấy; khi cấy dùng tay tách từng dảnh có một chút đất đặt nhẹ nhàng trên mặt ruộng. Chăm sóc lúa cấy: Làm cỏ, sục bùn: Sau khi cấy 5 - 7 ngày phải sục bùn, làm cỏ, kết hợp với bón phân thúc đẻ lần 1. Không nên phun thuốc trừ cỏ vì sẽ làm ảnh hưởng quá trình đẻ các dảnh hữu hiệu trong 15 ngày đầu và rất độc hại với con người, gây ô nhiễm môi trường. Bón phân phải bón cân đối đạm, lân, kali, bón đúng cách, đúng thời điểm cây cần. Cụ thể: + Bón lót: Tận dụng các nguồn phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục lượng từ 200 - 300 kg/sào, tương đương 15-20kg phân vi sinh; vôi 10 - 15kg/sào, bón khi bừa vỡ. Sau bừa cấy lần cuối bón lót NPK 15kg/sào loại 5:10:3; phân đạm urê từ 1,5 - 2kg/sào. + Bón thúc đẻ: Bón rất sớm so với tập quán, sau cấy 5 - 7 ngày phải bón thúc lượng đạm với lúa lai 4-6kg/sào; lúa thuần 3 - 5kg/sào và 2 - 3kg Kali/sào kết hợp làm cỏ, sục bùn để phá váng, vùn phân xuống sâu. + Bón đón đòng: Nên bón đón đòng sớm, thời điểm sau cấy với vụ xuân khoảng 45 - 50 ngày; mùa khoảng 35-40 ngày là thích hợp, khi 10% dảnh cái đầu lá có hiện tượng thắt eo nên bón lượng đạm từ 1 - 1,5 kg/sào, kết hợp với phân Kali từ 2 - 3 kg/sào. Điều tiết nước: Từ khi cấy đến kết thúc đẻ lần 1 phải luôn duy trì nước mặt ruộng 2-3cm. Sau khi bón phân thúc đẻ khoảng 25-30 ngày tiến hành tháo cạn mặt ruộng khô nẻ chân chim. Khi cây lúa phân hóa đòng đến khi chín sáp nên giữ mực nước trên ruộng khoảng 5 - 10cm. Trước khi thu hoạch 15 ngày lại tháo cạn nước để tiện thu hoạch. Hữu Thông (theo KNKN)