Cảm lạnh kéo dài có thể dẫn đến bệnh viêm xoang

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Lúc ban đầu, triệu chứng của cảm lạnh và viêm xoang rất giống nhau."

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=130387