Cấm kinh doanh hai năm nếu vi phạm từ hai dự án trở lên

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Đó là đề xuất với UBND TP.HCM trong tờ trình vừa được phó giám đốc Sở Xây dựng Quách Hồng Tuyến ký ngày 20 - 11. Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinh-sach-phan-tich/2007/11/21/021159/4191