Cảm hóa giáo dục thanh, thiếu niên có biểu hiện nghiện ma túy

Hiền Minh

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 28-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên (TTN) dương tính với ma túy năm 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thời gian qua, Hội CCB các cấp của TP đã giúp đỡ cảm hóa giáo dục 40 TTN dương tính với ma túy; giáo dục 33 trường hợp TTN dương tính với ma túy được công nhận tiến bộ, 4 TTN đưa vào trại 05-06, và 3 trường hợp đang cảm hóa giáo dục... Hội nghị đã biểu dương 2 đơn vị dẫn đầu đạt tỷ lệ giáo dục100% số TTN tiến bộ là Q. Cẩm Lệ và H. Hòa Vang và đi sâu bàn những giải pháp cụ thể trong việc cảm hóa giáo dục đối tượng; công tác khảo sát, tập huấn và nguồn kinh phí hỗ trợ việc học nghề, sinh kế cho TTN trong diện cảm hóa giáo dục. Năm 2017, Công an TP Đà Nẵng sẽ chuyển giao 45 trường hợp để Hội CCB TPĐN tiếp tục cảm hóa giáo dục.