Cẩm Giàng trồng 60.000 cây xanh

Năm 2024, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đặt mục tiêu trồng 60.000 cây xanh. Mục tiêu được nêu tại lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân ở xã Tân Trường sáng 27/2.

Đông đảo cán bộ huyện Cẩm Giàng, xã Tân Trường và người dân tham gia hưởng ứng trồng cây mùa xuân 2024

Đông đảo cán bộ huyện Cẩm Giàng, xã Tân Trường và người dân tham gia hưởng ứng trồng cây mùa xuân 2024

Huyện tập trung tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Các địa phương tận dụng toàn bộ diện tích lưu không đường giao thông, nơi công cộng, các di tích lịch sử văn hóa, gò đống ngoài đồng... để trồng cây lấy gỗ, bóng mát, hoa, cây cảnh và cây ăn quả.

Riêng xã Tân Trường phấn đấu trồng 5.000 cây xanh trong năm nay, tiếp tục là địa phương trồng nhiều cây xanh nhất huyện. Xã duy trì, cải tạo các tuyến đường hoa ở các thôn Mai Trung, Tân Kỳ, Tràng Kỹ; hoàn thiện cây xanh ở các công viên xóm ở thôn Quý Dương…

Lễ phát động trồng cây góp phần tích cực giáo dục truyền thống trồng cây mùa xuân, bảo vệ môi sinh cho thiếu niên, nhi đồng

Năm 2023, huyện Cẩm Giàng đã trồng được 61.000 cây, trong đó có 31.000 cây ăn quả, 30.000 cây lấy gỗ. Huyện đã chuyển đổi 23 ha đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang trồng chuyên canh một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trồng hoa, cây cảnh... tập trung ở các xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ, Định Sơn, Cao An.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/cam-giang-trong-60-000-cay-xanh-374000.html