Cấm gây phiền hà, nhận tiền của thân nhân người phạm tội

Bộ Công an đang ban hành Dự thảo Thông tư quy định về việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân. Dự thảo này sẽ được thông báo rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng.

Cấm gây phiền hà, nhận tiền của thân nhân người phạm tội - Ảnh 1

Người thân thăm hỏi, động viên sẽ giúp phạm nhân yên tâm cải tạo. Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo Thông tư gồm có 6 Chương 18 Điều quy định về việc phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ) gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật của thân nhân, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác và liên lạc điện thoại với thân nhân. Trong Dự thảo này, có nhiều điểm đáng chú ý.

Đối tượng áp dụng là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Không áp dụng đối với các trường hợp thăm gặp ngoại giao, thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân là người nước ngoài.

Những người là thân nhân phạm nhân được thăm gặp phạm nhân gồm: Ông, bà nội, ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột; anh, chị em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Mỗi lần đến thăm gặp phạm nhân tối đa không quá 03 người.

Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thân nhân khác ngoài có đề nghị thăm gặp phạm nhân thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, giải quyết nếu xét thấy phù hợp với lợi ích hợp pháp của phạm nhân và yêu cầu của công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thời gian tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân trong ngày do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo giờ làm việc của đơn vị.

Các hành vi không được làm trong quá trình tổ chức thăm gặp: Có thái độ, hành vi tiêu cực, gây phiền hà trong việc tổ chức thăm gặp; tự ý giải quyết thăm gặp hoặc cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật ngoài khu vực nhà thăm gặp cũng như ngoài nơi được bố trí cho phạm nhân thăm gặp; tự ý nhận, chuyển thư, tiền, đồ vật cho phạm nhân.

Sử dụng phạm nhân hoặc người khác nhận giấy tờ, làm thủ tục cho thăm gặp thay cán bộ. Hay thu tiền theo lượt thân nhân đến thăm gặp phạm nhân hoặc thu tiền cho phạm nhân gặp thêm thời gian.

Quang Đông