Cảm động những cô giáo ở điểm trường vùng cao

Những cô giáo trẻ tuổi vừa đôi mươi, bỏ lại sau lưng hạnh phúc lứa đôi, tình nguyện làm đơn lên những điểm trường vùng cao truyền con chữ cho học trò.