Cam Cao Phong (Hòa Bình) được đăng ký chỉ dẫn địa lý

(DĐDN) - Ngày 16/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ đón nhận Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” cho sản phẩm cam Cao Phong.

Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý Cao Phong cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong

Chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” bước đầu bảo hộ cho bốn giống cam là CS1, xã Đoài lùn, xã Đoài cao và cam Canh. Đây là những giống cam được di thực ở các địa phương khác về huyện Cao Phong từ những năm 1960. Đây cũng là chỉ dẫn địa lý đầu tiên được cấp cho tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, những hộ nằm trong vùng sử dụng chỉ dẫn địa lý tại thị trấn Cao Phong như xã Tây Phong, xã Bắc Phong, xã Dũng Phong, xã Tân Phong và xã Thu Phong sẽ đứng chung dưới tên gọi chung - Cam Cao Phong.

Được biết, trong quá trình xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong, các nhà nghiên cứu đã thực hiện điều tra về danh tiếng của sản phẩm, xác định nguồn gốc, đặc tính sản phẩm, tính chất đặc thù, các yếu tố ngoại cảnh, xây dựng bản đồ khu vực địa lý, xây dựng logo và nhãn mác sản phẩm. Việc sản phẩm cam của huyện Cao Phong được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là bước ngoặt mang tính chiến lược, là kết quả quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của huyện và là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu Cam Cao Phong.

Theo thống kê, hiện nay tổng diện tích trồng cam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình vào khoảng 1.200 ha với sản lượng năm 2014 ước đạt 17.000 tấn. Theo kế hoạch đến năm 2017, huyện Cao Phong duy trì diện tích cam vào khoảng 1.500 ha, sản lượng hàng năm đạt hơn 20.000 tấn, thu nhập bình quân đạt hơn 500 triệu đồng/ha.

V.Du