Cạm bẫy “ma” trong quán bar

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những điếu thuốc xã giao thường được dân quán bar chuyền tay nhau khi mới quen để thể hiện sự “mến khách”. Nhưng nhiều bạn không biết rằng bọn xấu lợi dụng sơ hở để đưa cho bạn những điếu thuốc chứa heroin khiến khi hút xong cứ muốn hút mãi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=78027