California thông qua dự thảo luật về phúc lợi cho tài xế Uber, Lyft

Tất cả những lái xe công nghệ cho bất cứ nền tảng gọi xe nào cũng sẽ được công nhận là nhân viên hợp đồng thay vì là những đối tác độc lập không được hưởng chế độ phúc lợi.

Video: VTV