Cải tiến thành công máy cắt hạt điều

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sau một thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, ngày 13.11, chiếc máy cắt hạt điều do ông Nguyễn Văn Lãng và cộng sự Huỳnh Lê Can đã được cải tiến thành công với 100% nguyên liệu phụ tùng trong nước.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081114000914.aspx