Cải tiến công tác thu lệ phí hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Thời gian qua, các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang được các doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách và nhân dân quan tâm.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18196