Cải thiện

Đây có lẽ là cụm từ... đầy màu sắc tích cực. Cụm từ này là để đánh giá việc báo cáo quý I/2012 của NHNN nêu rõ, thanh khoản VND của hệ thống NH quý I cơ bản được đảm bảo và có xu hướng cải thiện; các chỉ tiêu tiền tệ tăng thấp theo tính quy luật hằng năm, nhưng phù hợp với chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, kiểm soát lạm phát.

Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và giảm dần tỉ trọng dư nợ đối với lĩnh vực không khuyến khích.

Tuy nhiên, hàng loạt câu hỏi lớn đặt ra là: Thanh khoản VND của hệ thống NH cải thiện liệu có ý nghĩa gì không? Khi mà hàng loạt DN đang khốn đốn vì không thể tiếp cận vốn, hoặc tiếp cận vốn với lãi suất cao vượt quá cả sức chịu đựng của DN. Chưa hết, luật gia Vũ Xuân Tiền cũng đặt câu hỏi: Với số lượng hàng tồn kho quá lớn, DN đang “gục ngã trên đống tài sản của chính mình” thì liệu sự cải thiện nguồn tiền của NH cũng như việc hạ lãi suất huy động, nhưng chưa hạ lãi suất cho vay thì phỏng có ích gì? Đặc biệt hơn, trong bối cảnh hiện nay khi mà hàng loạt DN đang khốn khó; trong khi hệ thống NH cứ yêu cầu “đáp ứng tiêu chuẩn cho vay” với DN thì đó cũng là điều... đánh đố DN. Với những lập luận như vậy thì có thể thấy sự cải thiện thanh khoản không đồng nghĩa với sự cải thiện của nền kinh tế. Vì vậy, vấn đề mấu chốt vẫn là làm thế nào để tiền biến thành nguồn lực kinh tế, hơn là chỉ ở trong két của NH.