Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch

  Báo Cần Thơ
  148 liên quanGốcCần Thơ

  Ngày 18-7, Sở Nội vụ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ. Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

  Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Châu Việt Tha.

  Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Châu Việt Tha.

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Nội vụ tham mưu trình cấp có thẩm quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ về các công tác thể chế, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính (CCHC), xây dựng chính quyền và các lĩnh vực văn thư, lưu trữ, tôn giáo, thanh niên và thi đua - khen thưởng. Ðối với công tác CCHC, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 32/56 nhiệm vụ. Ðến nay, tất cả các quận, huyện xây dựng bộ chỉ số CCHC đánh giá kết quả thực hiện tại các phòng, ban chuyên môn cấp huyện. Công tác kiểm tra CCHC được tăng cường, đã kiểm tra đột xuất về kỷ cương, kỷ luật hành chính tại 22 đơn vị; kiểm tra định kỳ tại 4 đơn vị. Về công tác tổ chức bộ máy, thành phố đã tổ chức lại và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 3 đơn vị sự nghiệp, giải thể 1 đơn vị sự nghiệp; thành lập, kiện toàn, điều chỉnh thành viên 52 tổ chức phối hợp liên ngành; tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị và địa phương, với tổng số 22 trường hợp; bổ sung, điều chuyển 141 chỉ tiêu đối với các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm; lĩnh vực văn thư - lưu trữ, tôn giáo, thi đua - khen thưởng có nhiều tiến bộ.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường yêu cầu ngành Nội vụ thành phố tập trung công tác tổ chức, cán bộ phải giữ vững nguyên tắc, dân chủ, minh bạch, công tâm, khách quan; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và xây dựng cơ chế liên thông về công tác cán bộ, công chức các cấp; tham mưu việc bố trí cán bộ, sắp xếp bộ máy linh hoạt, phù hợp với tình hình mới và thực tiễn tại địa phương. Ðồng thời, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức, gắn trách nhiệm cá nhân và kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc chuyển đổi số của ngành, địa phương.

  Dịp này, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ngoài ra, còn có 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

  Tin, ảnh: TÚ ANH

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cai-thien-moi-truong-dau-tu-kinh-doanh-bao-dam-canh-tranh-lanh-manh-binh-dang-minh-bach-a149140.html