Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cục Thương binh liệt sỹ và người có công (Bộ LĐTB&XH) vừa triển khai nhiệm vụ công tác thương binh, liệt sỹ và người có công năm 2008. Năm vừa qua, 5 chương trình tình nghĩa đã vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 280 tỷ đồng, xây mới 12.000 và sửa chữa 25.000 nhà tình nghĩa...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=37594