Cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội: Có quy chế, vẫn... vướng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Cuối cùng, sau nhiều lần dự thảo, sửa đổi, bổ sung, Quy chế cải tạo chung cư cũ trên địa bàn cũng được UBND TP Hà Nội ban hành...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/11/091634/10146