Cái sai từ ngàn năm trước

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nhiều năm nay, trong các sách lịch sử cũng như tên đường phố ở nước ta có nhân vật Lê Đại Hành. Đó chính là Lê Hoàn, vị vua sáng lập ra nhà Tiền Lê (980-l009) ở nước ta. Ông sinh năm 941, mất năm 1005, thọ 64 tuổi

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2007/9/122994