Cái nhìn từ phía bên kia

    Gốc

    (HNM) - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của quân và dân ta như một “đòn sét đánh” đối với giới cầm quyền hiếu chiến Mỹ, làm choáng váng toàn nước Mỹ và dư luận nước Mỹ.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/159964