Cái khó trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 17.6, Ban chỉ đạo thực hiện chủ trương "Năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị" TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết sau nửa năm thực hiện với sự tham dự của đại diện các ban ngành, đoàn thể và 24 quận huyện.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/6/18/245492.tno