Cái khó khi học ngành Marketing

Ngành Marketing không chỉ đơn giản là học về tiếp thị, sinh viên còn phải có những kiến thức liên quan như kinh doanh, chính trị, pháp luật.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/video-cai-kho-khi-hoc-nganh-marketing-post1469960.html