Cái - gì - thế - này?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có hàng chục lý do để người ta tụ tập nhau lại chơi cờ bạc đầu năm. Nào là bạn bè lâu ngày gặp nhau, lấy lộc đầu xuân..... nhưng tại sao học sinh cấp 3 khi vừa chân ướt chân ráo vào trường lại cũng tập tành chơi cờ bạc đỏ đen, sát phạt lẫn nhau không thua gì người lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=130801