Cài Đặt e-mail của Gmail trên điện thoại N73ME

    Báo Công Thương
    Gốc

    Tôi đang sử dụng điện thoại N73ME của Nokia. Tôi xin nhờ Ban Tư Vấn Xã Hội Thông Tin và các bạn có kinh nghiệm hoặc đã từng cài đặt được hộp thư của Gmail trên điện thoại N73ME tư vấn cho tôi cách cài đặt để sử dụng được trên điện thoại N73ME mà tôi đang sử dụng (cài trên e-mail có sẵn trong máy chứ không phải qua trương trình bush mail beta của Nokia). Xin chân thành cảm ơn Ban tư vấn của Xã Hội Thông Tin và các bạn!

    Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/868,4/hoi-dap/cai-dat-email-cua-gmail-tren-dien-thoai-n73me.html