CẢI CHÍNH

Báo Người Lao Động điện tử ngày 21-11-2017 có đăng bài Nhân viên bảo vệ quá thiệt thòi.

Trong bài viết có đăng ảnh minh họa các nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đồng Nai Thiên Long.

Sau khi nhận được phản ánh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đồng Nai Thiên Long, Báo Người Lao Động nhận thấy việc sử dụng hình ảnh các nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đồng Nai Thiên Long để minh họa cho nội dung bài viết là không thích hợp, làm ảnh hưởng đến đời sống của các nhân viên nói trên và uy tín của doanh nghiệp nên đã thay ảnh khác.

Chúng tôi xin cải chính lại: Các nhân viên nói trên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đồng Nai Thiên Long không có liên quan gì đến bài viết "Nhân viên bảo vệ quá thiệt thòi".

Báo Người Lao Động xin chân thành cáo lỗi cùng các nhân viên có mặt trong bức ảnh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Đồng Nai Thiên Long và bạn đọc.