Cải cách tiền lương phải sống được bằng lương

Thời điểm 1/7/2024 đang đến gần, cả nước sẽ thực hiện cải cách tiền lương, gắn với vị trí việc làm. Một thang bảng lương mới, sẽ được áp dụng, để thay đổi căn bản cách tính tiền lương chí ít là bằng và cao hơn hiện tại, với mục tiêu công chức - viên chức đạt mức sống cơ bản, thay vì 'cào bằng', không tạo được động lực làm việc.

Đến nay, Phòng Nội vụ quận Ba Đình - Hà Nội đã tham mưu, phối hợp để xây dựng Đề án vị trí việc làm cho các phòng, ban thuộc quận, các đơn vị sự nghiệp và đã tổng hợp và báo cáo thành phố trước ngày 31/3 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, để phục vụ cải cách tiền lương.

Công việc hàng ngày là tham mưu cho Trưởng phòng - Phó Trưởng phòng về công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy - biên chế của quận và một số nhiệm vụ đột xuất khác. Hiện tại lương của anh tính theo ngạch bậc là bậc 6- hệ số 3,99. Nếu tính cả phụ cấp công vụ các khoản, mỗi tháng có thu nhập gần 8 triệu đồng. Nếu bảo sống bằng lương khi có 2 con đi học, rồi bố mẹ già sống cùng nhà, hàng loạt khoản tiền điện, nước, tiền thuê nhà...chắc chắn chịu cảnh "thiếu trước-hụt sau", khó mà yên tâm cống hiến.

Cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm sắp tới, là cấp bách. Nhưng, cách xây dựng phương án và thực thi, phải đạt cho được mục tiêu thì mới thành công.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 1/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cải cách tiền lương từ 1/7/ 2024 là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh cán bộ lãnh đạo.

Theo Bộ Nội vụ, các văn bản hướng dẫn đã có đầy đủ. Việc còn lại là các Bộ - ngành - địa phương phê duyệt Đề án vị trí việc làm đã xây dựng. Sau khi có hướng dẫn về thang bảng tiền lương theo vị trí việc làm, có thể áp dụng được ngay để thực hiện việc trả lương cho đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng - Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cai-cach-tien-luong-phai-song-duoc-bang-luong-219243.htm