Cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 27-4, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng đã dự hội nghị doanh nghiệp (DN) trên địa bàn quận Hoàng Mai bàn biện pháp ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/205466