Cải cách là cải cái cách

    Gốc

    Hanoinet - Tính ra thì bản Qui chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước đã có hiệu lực hơn 1 tháng nhưng xem ra việc triển khai có vẻ hững hờ. Đây là những qui định để uốn nắn hành vi của các công chức khi tiếp dân và giải quyết công việc với dân, để thực sự là công bộc cho dân. Cái thói cửa quyền, hống hách, quan liêu, gây phiền hà để vòi vĩnh suy cho cùng là hậu quả của sự độc đoán, chuyên quyền từ lâu đã nảy nở và tồn tại trong bộ máy công quyền, làm xói mòn và dần dần mất đi cái văn hóa công sở.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=26892