Cải cách hệ thống sản xuất theo cách của Toyota

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chất lượng sản phẩm kém, nhiều lô hàng bị lỗi, xuất hàng sai tiến độ, máy móc thường xuyên hỏng hóc là những dấu hiệu của một "cơ thể" đang ốm yếu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=136315