Cải cách hành chính phải phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn TTXH, phòng chống tội phạm

K.Thanh

(Cadn.com.vn) - Chiều 8-11, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chủ trì hội nghị công bố chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và triển khai nhiệm vụ công tác CCHC giai đoạn 2016-2020. Theo đại diện lãnh đạo Phòng Pháp chế và CCHC, tư pháp CATP: Năm 2016, CATP Đà Nẵng triển khai thí điểm bộ chỉ số CCHC cơ bản đảm bảo về nội dung, tiến độ thực hiện.

Kết quả đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC mang tính định lượng cao, thông qua đó giúp lãnh đạo CATP có sự đánh giá chính xác về việc thực hiện nhiệm vụ CCHC ở CA các đơn vị, địa phương, đồng thời giúp thủ trưởng CA các đơn vị, địa phương xác định được mặt mạnh, mặt yếu trong thực hiện CCHC tại đơn vị mình, từ đó có những điều chỉnh cần thiết về mục tiêu, nội dung và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Hiện nay, CATP Đà Nẵng có 5 phòng nghiệp vụ và 7 CA quận, huyện có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến cá nhân, tổ chức. Qua đánh giá, xếp hạng của CATP năm 2016 thì Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh xếp loại xuất sắc, các đơn vị còn lại đều xếp loại tốt cho thấy CA các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác CCHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cá nhân, tổ chức.

Cải cách hành chính phải phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo ANCT, giữ gìn TTXH, phòng chống tội phạm - Ảnh 1

Đại tá Nguyễn Văn Chính phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Chính ghi nhận những kết quả bước đầu trong công tác CCHC của CATP, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, Đại tá Nguyễn Văn Chính chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương phải tiếp tục rà soát các quy trình hướng dẫn, chỉ dẫn TTHC cho cá nhân, tổ chức tại các bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục phải đúng, rõ ràng, đảm bảo tính khoa học. Cán bộ làm công tác giải quyết TTHC phải có năng lực, có phong cách tốt, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc, giải quyết công việc với cá nhân, tổ chức.Trụ sở nơi tiếp công dân phải đảm bảo văn minh, lịch sự và từng bước ứng dụng hiệu quả công nghệ mới trong giải quyết TTHC, kết nối dữ liệu và đảm bảo chế độ hồ sơ tài liệu. "Cải cách hành chính nhưng vẫn phải đảm bảo phục vụ tốt công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTXH, phòng chống tội phạm, phục vụ ngày càng tốt hơn các nhu cầu chính đáng về TTHC của công dân, tổ chức", Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Theo quyết định của Giám đốc CATP, kết quả xác định chỉ số CCHC trong CATP năm 2016 được sử dụng là một trong những tiêu chí xét thi đua đối với CA các đơn vị, địa phương có chức năng tiếp nhận, giải quyết TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân.