Cải cách hành chính dưới con mắt của người yêu Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp, Hà Nội chọn cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của Thủ đô trên con đường hội nhập kinh tế.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=40116