Cái bóng sao Mộc khiến mặt trăng Io 'bấn loạn'

Phát hiện mới cho thấy sao Mộc đang có những tác động rõ rệt lên núi lửa mặt trăng Io của mình, gây ra những hiện tượng thiên văn cực hiếm.

Cái bóng sao Mộc khiến mặt trăng Io 'bấn loạn' - Ảnh 1

Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI) ở Boulder, Colorado đã sử dụng hai kính thiên văn để quan sát sao Mộc và hệ thống núi lửa mặt trăng vệ tinh Io của sao Mộc. Nguồn ảnh: Dailymail.

Cái bóng sao Mộc khiến mặt trăng Io 'bấn loạn' - Ảnh 2

Kết quả cho thấy, hệ thống núi lửa trên mặt trăng Io đang chìm trong bóng tối che phủ của sao Mộc với tần suất 2 giờ mỗi ngày trên không gian, tương đương 1,7 ngày trên Trái Đất. Nguồn ảnh: Dailymail.

Cái bóng sao Mộc khiến mặt trăng Io 'bấn loạn' - Ảnh 3

Lần che phủ kéo dài này đã khiến nhiệt độ mặt trăng Io giảm mạnh từ -148 độ C xuống -168 độ C một cách nhanh chóng, khiến nhiều thành phần khí quyển trên núi lửa mặt trăng Io bị đóng băng và chuyển từ trạng thái khí sang trạng thái rắn. Nguồn ảnh: Dailymail.

Cái bóng sao Mộc khiến mặt trăng Io 'bấn loạn' - Ảnh 4

Lượng sulfur dioxide do núi lửa mặt trăng Io phát ra cũng bị hóa rắn một cách đột ngột. Tuy nhiên, khi cái bóng sao mộc đi qua, ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu vào và khiến mọi khí rắn chuyển ngược lại từ rắn sang khí, hệ thống núi lửa trở lại hoạt động mạnh mẽ. Nguồn ảnh: Dailymail.

Cái bóng sao Mộc khiến mặt trăng Io 'bấn loạn' - Ảnh 5

Hiện phát hiện mới này đang gây chú ý giới thiên văn học, mở ra kỷ nguyên mới trong việc nghiên cứu cách hình thành và tiến hóa giữa sao Mộc và các mặt trăng vệ tinh. Nguồn ảnh: Dailymail.