Cái bếp than thôi đỏ lửa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Nhà chị D ở khu tập thể của cơ quan tôi. Không may chồng chị mất sớm, nên một mình nuôi hai con đang tuổi ăn học. Đồng lương công chức hạn hẹp, khiến chị phải rất tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.tinxahoi.30926.qdnd