Cái bẫy

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ở châu Phi, người ta dùng một thứ rất thú vị để bẫy khỉ trong rừng. Tuy nhiên, họ phải bẫy làm sao để khỉ không bị thương, vừa vì mục đích nhân đạo, vừa vì sau đó khỉ còn được đưa về các vườn thú ở Mỹ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/177374