Cadivi đã thoái 9,6% vốn tại Dây cáp điện Việt Thái

CAV đã không còn nắm giữ cổ phiếu VTH.

Cadivi đã thoái 9,6% vốn tại Dây cáp điện Việt Thái - Ảnh 1

Từ 14/10 đến 11/11/2016, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (mã CAV - HOSE) đã bán 480.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 9,65 vốn của CTCP Dây cáp điện Việt Thái (mã VTH - HNX).

Sau khi giao dịch được thực hiện, CAV đã không còn nắm giữ cổ phiếu VTH.

Được biết, VTH công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thay đổi một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo kế hoạch điều chỉnh, VTH dự kiến đạt 180 tỷ đồng doanh thu trong năm 2016, giảm 52,7% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua hồi đầu năm. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của VTH cũng điều chỉnh giảm từ 15 tỷ đồng xuống 7,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 51,3% so với chỉ tiêu ban đầu. Đồng thời, Công ty cũng quyết định hạ mức cổ tức từ 15% xuống còn 5%.

Hiện tại, giá cổ phiếu VTH đang giao dịch ở mức 9.900 đồng/CP.