Cách tính hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ có ngày lẻ không trọn tháng

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên trong biên chế, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được gần 20 năm. Vừa qua tôi bị ốm phải nghỉ việc để điều trị từ ngày 28/7/2016 đến 5/10/2016.

Xin hỏi cách tính hưởng chế độ ốm đau của tôi được áp dụng như thế nào? - Trần Thị Kim Hoàn (ttkimhoan***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của liên bộ gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc", có nêu:

Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề.

Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì cách tính mức hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Mức hưởng chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày

=

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%)

x

Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

24 ngày

* Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại điểm a khoản này.

- Số ngày nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Như vậy, theo thư bạn viết, bạn bị ốm đau phải nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày từ 28/7/2016 đến 5/10/2016. Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của bạn là 2 tháng (từ 28/7 đến 27/9/2016).

Số ngày lẻ không trọn tháng của bạn sẽ là 9 ngày (từ ngày 28/7 đến ngày 27/9/2016).

Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau được áp dụng theo công thức trên.