Cách tạo tài khoản miễn phí ở iTunes store (iPhone 3GS)

Cách tạo tài khoản miễn phí trên iTunes store(hay App store) đã được bàn luận và chỉ dẫn qua thật nhiều trang web Việt nam đang có trên

mạng từ một năm qua nhưng tiếc tất cả các websites này đều không cập nhật lại. Nếu bạn áp dụng nguyên xi y như vậy: chọn nơi ở không thật (location fake) là USA sẽ không bao giờ đăng ký được tài khoản free với phiên bản iTunes 90 hiện nay vì nó luôn đòi hỏi bạn điền số credit card. Bạn chỉ cần áp dụng theo cách làm(cập nhật hoàn toàn mới nhất) hiện nay có hướng dẫn từng bước sau đây: 1) Dùng Google search đánh dòng chữ “iTunes 90 download” để tải về phần mềm quan trọng này luôn luôn đi đôi với chiếc iPhone của bạn để giúp đồng bộ hóa giữa máy tính và iPhone. 2) Tải xong và cài đặt phần mềm này vào máy PC, chạy chương trình này và ở ngay giao diện đầu tiên, bạn cứ tìm cột trái để click đôi vào iTunes store . Mở tiếp cửa sổ mới, bạn sẽ thấy có nhiều ứng dụng, cứ ấn đại tiếp vào mục nào đó như Staff favorites và lựa vào một free app (ứng dụng miễn phí) như là Ebay chẳng hạn . 3) Bạn nhớ không nên chọn vào ứng dụng nào khác, có chữ buy đấy.nhé. Click đôi vào Free app có tên Ebay, nó sẽ mở tiếp một cửa sổ mới dành cho biểu tượng Ebay. Trong cửa sổ mới này của Ebay, bạn cứ việc click đôi trên thanh free app. Nó lại mở tiếp giao một diện nhỏ để tạo một tài khoản mới. Ấn tiếp vào thanh Create new account (tạo ra tài khoản mới) 4) Một cứa số lại mới mở ra với giao diện chào mừng bạn đã đến với gian hàng iTunes. Giờ đây, một khi tạo được tài khoản xong, bạn có thể lướt xem, hoặc tải về nhiều ứng dụng, hình ảnh, games nào ưa thích về iPhone của bạn. Ấn tiếp vào nút continue 5) Cửa sổ mới lại mở tiếp ra, sẽ liệt kê các điều khoản của dịch vụ iTunes store bạn phải theo. Khi bạn đọc xong các điều khoản, ấn vào nút kiểm đã đọc, rồi ấn tiếp nút continue. 6 ) Cừa số mới mở tiếp lần này có nhiều mục nhỏ, bạn phải điền đầy đủ mọi thông tin, mới nhận được account hay Apple ID. - Dòng đầu là địa chỉ mail thật của bạn, sau này còn verify lại, sau đó account này mới có hiệu lực. Kế đến, đánh 2 dòng mật mã thật giống nhau và tránh điền sai bất cứ 1 chữ hay số mật mã này. Làm lại rất phiền phức cho bạn sau này. Kế tiếp nữa, bạn phải điền vào 2 ô: question và answer dành khi bạn lỡ quên mã và nó sẽ hỏi lại điều này đấy. Có thể điền những ô bằng tiếng Việt nhưng phải không dấu(sẽ báo lỗi khi có dấu) . - Dòng kế điền ngày sanh, tháng và năm sanh của bạn.. - Ấn tiếp vào nút continue. 7) Ở cửa sổ mới này, ngay ở dòng đầu payment method sẽ có nút kiểm none, đánh dấu vào đấy. Lúc đầu, nếu bạn đã không chọn một free app và chọn location USA theo hướng dẫn quá cũ trên mạng, sẽ vô phương vì đến đây sẽ không có ô để chọn vào none này. Những dòng kế tiếp bạn phải điền tên, địa chỉ rõ ràng và số điện thoại. Nhớ là ô post code VN đánh vào 71000 (quan trọng đấy). - Dòng đầu là Title: chọn vào Mr hay Ms… - Dòng kế Last name(Họ) First name (tên). - Dòng kế địa chỉ: số nhà, đường, thành phố nhưng không cần phải y như thật mà quan trọng là có điền con số post code là 71000. - Country Vietnam. Nhớ không đổi ở đây được nữa, - Ấn tiếp vào nút continue. 8) Cửa sổ mới này sẽ cho biết tên tài khoản mới của bạn (chính là địa chỉ mail khai từ lúc đầu thật sự) nhưng vẫn chưa kích hoạt. Bạn sẽ nhận một mail để kích hoạt thì tài khoản này mới có hiệu lực. Ấn tiếp vào nút done để hoàn tất tạm thời. 9) Bạn mở tài khoản mail của bạn để kích hoạt tài khoản iTunes store bằng cách click đôi vào link nào đó đã cấp cho bạn. Nó mở tiếp một cứa sổ nhỏ để bạn điển tên tài khoản nhớ là địa chỉ mail của bạn đấy phải có đuôi @ và mật mã. Ấn tiếp vào nút Sign in. 10) Cừa sổ tiếp là giao diện chào mừng, báo rằng tài khoản ở Itunes store bạn đã tạo ra thành công. Ấn vào nút done. 11) Tuy vậy bạn còn phải vào lại Itunes sau cùng, ấn vào Store trên thanh menu, click vào mục Authorize this computer. Nó sẽ mở thêm một cửa sổ phụ để cho phép bạn có toàn quyền trên máy tính này. Ấn vào nút Authozize. Thế mới xong được.. 12) Bạn sẽ thấy một cửa sổ phụ, nói là bạn được phép dùng tài khoản này trên 5 máy tính ấn nút OK hoàn tất và góc phải trên cùng có tên tài khoản đã đăng nhập thành công của bạn. Bạn có thể chọn tải các ứng dụng hay games miễn phí từ iTunes store. Nếu bạn có credit card ở Ngân hàng VN có thể chọn tải các ứng dụng trả tiền (buy). DrHoang