Cách nhận diện các đối tượng giả danh công an

Trong thời gian vưa qua, xuất hiện tình trạng có môt số đối tượng đã giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo. Do vậy, đã đưa ra 4 cách phát hiện hành vi giả danh Công an để người dân nhận biết

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cach-nhan-dien-cac-doi-tuong-gia-danh-cong-an-124220.htm