Cách người Nhật tạo ra những chiếc kéo giá hơn 33.000 USD

Được làm bằng phương pháp truyền thống, qua đôi tay của nghệ nhân, kéo cắt bonsai của người Nhật có giá hơn 33.000 USD/chiếc.

Kim Ngân Video: Great Big Story