Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ?

Chạy bộ, đi bộ nhanh là hoạt động thể thao được ưa chuộng bởi cách thức tập luyên đơn giản, không đòi hỏi dụng cụ hay khu vực tập chuyên biệt.

Tuy nhiên, chính vì vậy mà nhiều người đã gặp các chấn thương mãn tính mà không biết rằng nguyên nhân là do mình đi chưa đúng tư thế.

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 1

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 2

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 3

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 4

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 5

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 6

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 7

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 8

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 9

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 10

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 11

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 12

Cách nào giảm chấn thương khi đi bộ, chạy bộ? - Ảnh 13