Cách làm nước mắm truyền thống

Nước mắm truyền thống được sản xuất bằng phương pháp thủy phân tự nhiên, để trong thùng gỗ. Mất 6-8 tháng mới có sản phẩm.

Hằng Nguyễn - Lê Phát